• church3
    Velkommen til fjells!
    Ismenningen Fjellstuggu
  • church1
    Naturopplevelser i Snåsafjella
    Sengeplasser opp til 32 personer

 

IHPIM2029smenningen Fjellstuggu ønsker deg velkommen til fjells, enten du er en privat besøkende eller en virksomhet, som vil benytte anlegget til møter, arrangement eller naturbaserte opplevelser. Ismenningen Fjellstuggu ligger langt inne i Snåsafjella, 74 km østover fra Steinkjer. Rundt om i alle retninger ligger store fjellområder og den nye Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.
Anlegget har et samlet areal på ca 360 m2, kan dekke opp til 75 personer og har 32 sengeplasser. Den kan leies i helger eller uker og det er også mulig å leie deler av anlegget. På disse sidene finner du mer informasjon om mulighetene, og du kan booke selv, direkte på nettet.

Ismenningen Fjellstuggu AS er eiendomsselskapet, som står bak etableringen av fjellstua.
Selskapet eies av Snåsa Fjellstyre, Coop Midt-Norge SA og Entrepreneur AS. Målet med investeringen har vært å legge til rette for næringsutvikling innenfor naturbasert reiseliv og opplevelser i tilknytning til den nye nasjonalparken. I tillegg ønsker eierne med dette prosjektet å gjøre fjellområdene i og rundt parken mer attraktive for allmennheten, slik at flere
kan lære mer om naturen og bærekraftig bruk av den.

Snsa